Canvis, devolucions y cancel·lacions

Puc retornar un producte o una comanda?

Quan rebis la teva comanda és important que la inspeccionis immediatament per tal de verificar que és correcta, sempre abans d'obrir i consumir els productes.

Si desitges retornar un producte, tens 14 dies per a posar-te en contacte amb el nostre departament d'Atenció al Client per a indicar-te els passos a seguir o gestionar la devolució directament des del teu compte de client online (Veure ¿Com puc gestionar una devolución?).

La devolució de la suma abonada es durà a terme sense més demora, i en tot cas, abans de 14 dies naturals des de la data en què el molsa va ser informat de el dret de desistiment per part del comprador. Les quantitats es retornaran utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel comprador per a la transacció inicial, tret que el comprador disposi expressament el contrari i sempre que no incorri en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Devolució per decisió de client

En el cas que la devolució sigui aliena a un desperfecte o error en el producte, acceptem devolucions dins dels primers 14 dies naturals des de la data de recepció.

Llevat que tinguin defectes o tares que no garanteixin la seguretat del seu consum, no es poden retornar els productes:

  • d'ús íntim;
  • que necessiten mantenir la cadena de fred (fruita, verdura i refrigerats);
  • que tinguin vençuda la data de caducitat;
  • que estiguin oberts o manipulats;
  • que es vulguin tornar fora de termini.

Un cop rebuts, procedirem a el reemborsament de l'import dels productes, a excepció dels anteriors.

Devolució de productes incorrectes, defectuosos o en mal estat

En cas de productes defectuosos procedirem, segons correspongui i en funció del tipus i les condicions del producte, responent pròpiament o mitjançant el productor, proveïdor, fabricant o distribuïdor, a la reparació, substitució, rebaixa de preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al client.

No es realitzaran reemborsaments de productes d'ús íntim, productes frescos (fruita o verdura i refrigerats), productes oberts o manipulats, productes caducats, ni productes que es vulguin tornar fora de termini.


Què passa si ja no vull la meva comanda?

Si cancel·les la teva comanda abans que s'hagi enviat, procedirem al reemborsament íntegre de l'import pagat.

Una vegada ja ha estat enviat, la comanda no es pot cancel·lar.

Si la comanda no pot quedar lliurada per causes atribuïbles al client (absència prolongada, adreça d'enviament incorrecta, demanat no recollit en el punt de recollida...), serà retornat a les nostres instal·lacions i no es procedirà a cap reemborsament.

Si vols retornar la teva comanda una vegada ja l'has rebuda, has de seguir les indicacions de l'apartat “Com puc retornar un producte o una comanda?".


Com puc gestuinar una devolució?

Per gestionar una devolució has d'accedir a la secció "El meu compte" fent clic a la icona de la capçalera i després seleccionar "Historial de comandes i detalls". Apareixeran les comandes realitzades. Només cal seleccionar "Detalls" a la comanda que vols retornar, marcar els articles que es volen retornar i clicar "Sol·licitar Devolució".