Hi ha una compra mínima?


No hi ha compra mínima. A Molsa pots comprar el que vulguis, independentment de l'import total, pes o nombre d'unitats.

De totes maneres, sí que hi ha un import mínim de compra a partir del qual les despeses d'enviament són gratuïtes. Veure "¿Quines són les despeses d'enviament?" més endavant.